Cele poboru wody - stanowisko RZGW we Wrocławiu

W dniu dzisiejszym Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.otrzymała od jednego z Klientów pisemne stanowisko RZGW we Wrocławiu w sprawie obowiązku uiszczania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne różnych opłat zmiennych za pobór wody (udzielone w odpowiedzi na pismo przekazane przez Klienta organowi, opracowane na podstawie przesłanego przez Kancelarie projektu). Skan pisma przesyłamy w załączeniu.

Co istotne, dyrektor RZGW we Wrocławiu podzielił wykładnię przepisów prezentowaną przez Ministerstwo Środowiska na etapie prac legislacyjnych nad ustawą Prawo wodne, w świetle której w przypadku korzystania z wody przez odbiorców usług na różne cele, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do uiszczania różnych opłat zmiennych za pobór wody.

Pogląd, który uzyskał potwierdzenie, był dotychczas konsekwentnie prezentowany przez Kancelarię. Po ewentualnym uzyskaniu przez Klientów Kancelarii kolejnych odpowiedzi, niezwłocznie poinformujemy o tym.

Zaznaczyć należy, na co wskazuje również dyrektor RZGW we Wrocławiu, iż stanowisko nie ma waloru wiążącej wykładni przepisów prawa.

Załączniki: 
ZałącznikRozmiar
PDF icon Pismo Wody Polskie Wrocław.pdf492.83 KB