Projekty rozporządzeń wydawanych na podstawie Prawa Wodnego

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały kolejne projekty rozporządzeń wydawanych na podstawie Prawa Wodnego. Z punktu widzenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych kluczowym jest projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi http://special-delivery.pl/c/lsyh1sjytm/mgbkc7vd5y/ . Z pozostałymi można zapoznać się tutaj http://special-delivery.pl/c/skcmbbk3lb/mgbkc7vd5y/ . Jednocześnie warto odnotować, iż projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne http://special-delivery.pl/c/k64hohr6me/mgbkc7vd5y/ został przyjęty przez Rząd i skierowany do podpisu przez Pana Premiera.