Różne cele poboru wody - stanowisko Wód Polskich

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. przesłała wewnętrzną interpretację przepisów Prawa wodnego z dnia 2 lutego 2018 r. (w załączeniu) przyjętą w PGW Wody Polskie, która dotyczy ustalania opłaty zmiennej za pobór wody oraz uiszczania różnych opłat w zależności od poboru wody na różne cele. W piśmie wprost odniesiono się do przypadku przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Załączniki: 
ZałącznikRozmiar
PDF icon Wody Polskie - interpretacja.pdf928.28 KB