Ustawa Prawo Wodne podpisana przez Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał 3 sierpnia 2017r. ustawę Prawo wodne.

Nowe przepisy pozwolą spełnić Polsce ostatni z tzw. warunków ex ante, czyli warunek wstępny pozwalający odblokować 3,5 mld euro z funduszy unijnych na inwestycje związane z gospodarką wodną, w tym przeciwpowodziową.

Prawo wodne ma w pełni wdrażać przepisy unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ustawa implementuje w sumie 8 unijnych dyrektyw m.in. ściekową i azotanową.

Na jej mocy powołane zostanie m. in. Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, które ma pełnić rolę regulatora dla branży wod.- kan.  Przepisy dotyczące funkcjonowania regulatora znajdą się w znowelizowanej ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Prawo wodne wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku.

Załączniki: 
ZałącznikRozmiar
PDF icon Prawo wodne.pdf1.59 MB